NS-EN 10315:2006

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Rutinemetode for analyse av høylegert stål med røntgenfluorescensspektrometri (XRF) ved bruk av "near by technique"-metode
English title: Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) by using a near by technique
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2006-11-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 77.040
NS ICS 77.040.20
NS ICS 77
NS ICS 77.040.30
Adopted: 2006-11-01
ICS: 77.140.20 - Stål av høy kvalitet
77.040.20 - Ikke-destruktiv prøving av metaller
77.040.30 - Kjemisk analyse av metaller