NEK Fusex

Standard (Kun elektronisk)
NOK 150,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 1 (1996-12-09)
Number of pages: 40
Price:

NOK 150,00 (excl. VAT)
NOK 187,50 (with VAT)

Included in: ATEX Komplett
Committee: NEK/NK31
Adopted: 1996-12-09
ICS: 922 - ATEX - Normsamling for installasjoner av elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv

Others also bought:

NEK 420A:2016

NEK Fhosex

NEK FEL