NS-EN 14470-2:2006

NOK 550,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Brannbestandige lagringsskap - Del 2: Sikkerhetsskap for trykkgassflasker
English title: Fire safety storage cabinets - Part 2: Safety cabinets for pressurised gas cylinders
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2006-12-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 550,00 (excl. VAT)
NOK 687,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220.40
NS ICS 71
NS ICS 71.040
NS ICS 71.040.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Adopted: 2006-12-01
ICS: 71.040.10 - Kjemilaboratorier. Laboratorieutstyr
13.220.40 - Antennelighet og forbrenningsegenskaper hos materialer og produkter