NS-EN ISO 14040:2006

NOK 893,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk (ISO 14040:2006)
English title: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 2 (2006-09-01)
Number of pages: 36
Price:

NOK 893,00 (excl. VAT)
NOK 1 116,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
Ledelsessystemer for miljø
Scope: Denne standarden beskriver prinsippene og rammeverket for livsløpsvurdering (LCA), inklusive a) fastsettelse av hensikten og omfanget for LCA, b) livsløpsregnskapsfasen (LCI), c) livsløpseffektvurderingsfasen (LCIA), d) livsløpstolkningsfasen, e) rapportering og kritisk gjennomgang av LCA, f) begrensninger for LCA, g) forhold mellom LCA-fasene, og h) vilkår for bruk av verdivalg og valgfrie elementer. Denne standarden dekker livsløpsvurderingsstudier (LCA) og livsløpsregnskapsstudier (LCI). Den beskriver ikke LCA-teknikken i detalj. Den spesifiserer heller ikke metodene for de enkelte fasene av LCA. Den tiltenkte anvendelsen av LCA- eller LCI-resultatene blir vurdert ved fastsettelsen av hensikten og omfanget, men selve anvendelsen ligger utenfor omfanget til denne standarden. Denne standarden er ikke beregnet brukt i forbindelse med kontrakter eller reguleringer eller for registrering og sertifisering.
Adopted: 2006-09-01
ICS: 13.020.10 - miljøstyring
908 - Miljøstyringssystemer - NS-EN ISO 14000-serien
13.020.60 - Livssyklusvurdering