NS 3041:2007

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Skilting - Veiledning for plassering og detaljer
English title: Signs - Rules for details and location
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2007-03-01)
Supersedes: NS 3041:1986 Alert Withdrawn
Number of pages: 36
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.080.10
NS ICS 01
NS ICS 01.080
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Standarden omhandler utforming, plassering og lesbarhet ved bruk av innendørs og utendørs skilt.
Committee: SN/K 212
Adopted: 2007-03-01
ICS: 01.080.10 - Offentlige informasjonssymboler
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg