NS 8406 Med kommentarer

Vare
NOK 1 229,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Check Published
Norwegian title: NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer. Av Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen og Heikki Giverholt.
English title: No titel
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 2 (2014-09-01)
Price:

NOK 1 229,00 (excl. VAT)

Product information: En praktisk veileder med utfyllende oversikt over rettstilstanden, slik at aktørene i byggebransjen er fullt ut kjent med sine rettigheter og forpliktelser. ISBN/EAN: 9788205461284
Adopted: 2014-09-01