NS-EN 13016-2:2007

NOK 550,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Flytende petroleumsprodukter - Damptrykk - Del 2: Bestemmelse av absolutt damptrykk (AVP) mellom 40 C og 100 C
English title: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of absolute pressure (AVP) between 40 C and 100 C
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2 (2008-01-10)
Supersedes: NS-EN 13016-2:2000 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 550,00 (excl. VAT)
NOK 687,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 75
NS ICS 75.160
NS ICS 75.160.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 032
Adopted: 2008-01-10
ICS: 75.160.20 - Flytende brennstoffer