NS 8353:2008

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger - Krav til DAK-manualer
English title: Technical product documentation - Construction drawings - Requirements for CAD manuals
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-03-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.100
NS ICS 01.100.30
NS ICS 35
NS ICS 35.240.10
NS ICS 01
NS ICS 35.240
Byggetegninger og DAK
Scope: Denne standarden spesifiserer krav til innholdet i DAK-manualer som brukes i byggeprosjekter. Denne standarden omfatter ikke informasjon i form av "intelligens" i 3D DAK-modeller; bygginformasjonsmodeller (BIM) og lignende; geografiske informasjonssystemer (GIS) (Standarden omhandler likevel utveksling av DAK-filer mellom GIS- og DAK-systemer for byggeprosjektering.); samferdselsprosjektering, slik som jernbane, veier, bruer; offshorerelatere prosjekter.
Committee: SN/K 248
Adopted: 2008-03-01
ICS: 915 - DAK og Byggetegninger
01.100.30 - Byggetegninger
35.240.10 - Datamaskinassistert konstruksjon (DAK)