NS 5814:2008

NOK 534,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Krav til risikovurderinger
English title: Requirements for risk assessment
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2008-07-01)
Supersedes: NS 5814:1991 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 534,00 (excl. VAT)
NOK 667,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: En generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurdering. Standarden gir en beskrivelse av risikovurderingens plass i risikostyring og av faktorer som påvirker planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.
Committee: SN/K 239
Adopted: 2008-07-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt