NS 8415:2008

NOK 1 005,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
English title: Norwegian contract for sub-contracts concerning the execution of building and civil engineering works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-10-01)
Supersedes: NS 3433:1996 Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 1 005,00 (excl. VAT)
NOK 1 256,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Product information: NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør, når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør. NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet. Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren. NS 8415 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar.
Committee: SN/K 168
Adopted: 2008-10-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg