NS 3420-F:2008

NOK 2 445,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del F: Grunnarbeider - Del 1
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part F: Earthworks - Part 1
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 40 (2008-10-15)
Supersedes: NS 3420-F:2003 Alert Withdrawn
NS 3420-G:2003 Alert Withdrawn
NS 3420-H:2004 Alert Withdrawn
NS 3420-K:2006 Alert Withdrawn
NS 3420-M:2006 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3420-F:2019 Check Published
Number of pages: 256
Price:

NOK 2 445,00 (excl. VAT)
NOK 3 056,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne delen av NS 3420 omfatter normale grunnarbeider som uttak av berg og løsmasser over og under jord med de normalt tilhørende arbeider.
Committee: SN/K 311
Adopted: 2008-10-15
Withdrawn: 2019-12-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg