NS 9415:2009

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Flytende oppdrettsanlegg — Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
English title: Marine fish farms — Requirements for site survey, risk analyses, design, dimensioning, production, installation and operation
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2009-11-10)
Supersedes: NS 9415:2003 Alert Withdrawn
NS 9415.E Alert Withdrawn
NS 9415.E:2003/AC Alert Withdrawn
NS 9415:2003/AC Alert Withdrawn
NS 9415:2003/AC1 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 9415:2021 Check Published
Number of pages: 108
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 67
NS ICS 67.260
Scope: Hensikten med standarden er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk av flytende oppdrettsanlegg. Standarden setter krav til utforming av flytende oppdrettsanlegg, og hvordan dette skal dokumenteres, innbefattet beregnings- og prosjekteringsregler. Standarden angir parametere som skal brukes, for å angi lokalitetstilstanden. Krav til utforming omfatter krav til alle hovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg, det vil si notpose, fortøyning, flytekrage og flåte samt krav til funksjonalitet til det flytende oppdrettsanlegget som helhet, innbefattet eventuelt ekstrautstyr. Det beskrives hvordan flytende oppdrettsanlegg skal plasseres ut fra lokalitetstilstanden på den gitte lokaliteten. Standarden setter også krav til hvordan flytende oppdrettsanlegg skal drives for å oppnå akseptabel rømmingssikkerhet. Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av oppdrettsfisk, omfattes ikke av denne standarden. Standarden dekker heller ikke fullstendig alle forhold som kan ha relevans for rømming. Det forutsettes imidlertid at slike momenter tas med i risikovurderingen, selv om de ikke eksplisitt er nevnt i denne standarden.
Committee: SN/K 509
Adopted: 2009-11-10
Withdrawn: 2021-08-09
ICS: 65.150 - Fiske og fiskeoppdrett
67.260 - Anlegg og utstyr for næringsmiddelindustrien