NS-EN 1993-4-3:2007+NA:2009

NOK 635,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 4-3: Røranlegg
English title: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2009-12-01)
Supersedes: NS 3472:2001 Alert Withdrawn
NS-EN 1993-4-3:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 635,00 (excl. VAT)
NOK 793,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.01
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.10
Eurokode 3
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 3 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

Committee: SN/K 064
Adopted: 2009-12-01
ICS: 911.03 - Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner
23.040.01 - Rørdeler og rørledninger generelt
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.10 - Metallkonstruksjoner