NS 8432:2010

NOK 460,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for skogsdrift
English title: General conditions of contract for forestry operations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-01-12)
Number of pages: 12
Price:

NOK 460,00 (excl. VAT)
NOK 575,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av skogsdrift for en annen part (oppdragsgiveren). Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én part (underentreprenøren) påtar seg deler av de forpliktelser som omfattes av entreprenørens kontrakt med oppdragsgiveren. Standarden er ment for enkeltoppdrag.
Committee: SN/K 271
Adopted: 2010-01-12
ICS: 65.020.01 - Jord- og skogbruk generelt