Lyskultur publikasjon 1A (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 430,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Lysboken. Grunnleggende begreper.
English title: No english title
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 2 (2009-01-15)
Price:

NOK 1 430,00 (excl. VAT)
NOK 1 787,50 (with VAT)

Product information:

Lysboken er Lyskulturs mest omfattende publikasjon, og bør være av interesse og nytte for enhver som studerer eller jobber med lysfaget.

Publikasjon 1A Lysboken er en samling av de viktigste termene innen fagområdet lys og belysning. Publikasjonen inneholder nå bl.a. definisjonene i Kap. 3 i NS-EN 12665:2002 Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning.

Publikasjonen er omfattende og inneholder definisjoner på norsk og engelsk. Øvrige tekster er på norsk. Alle som studerer lysfaget, prosjekterer, planlegger, forhandler, installerer og kontrollerer/vedlikeholder belysningsanlegg vil ha glede av en samlet oversikt over grunnleggende begreper. Med stadig strengere krav til dokumentasjon av utførte oppgaver, er det viktig at definisjoner er standardiserte og entydige.

Publikasjonen er utarbeidet av Norsk Lysteknisk Komité, og Standard Norge har gitt tillatelse til at Kap. 3 av NS-EN 12665:2011 Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning gjengis slik at sammenhengen mellom denne veiledningen og standarden fremgår.

NS-EN 12665:2011 og Lysboken vil tilsammen sikre bransjen i Norge et godt hjelpemiddel og oppslagsverk i det daglige arbeidet, og alle som har interesse for lys og belysning vil ha stor nytte av denne publikasjonen.

Adopted: 2009-01-15