NS-EN 1995-2:2004+NA:2010

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 2: Bruer
English title: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2010-03-01)
Supersedes: NS 3470-1:1999 Alert Withdrawn
NS-EN 1995-2:2004 Alert Withdrawn
NS 3470-1:1999/A1:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 44
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
NS ICS 93.040
NS ICS 93
Eurokode 5
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 5 - Papir
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

Committee: SN/K 064
Adopted: 2010-03-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.20 - Trekonstruksjoner
93.040 - Brokonstruksjoner
911.05 - Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner