NS 3456:2010

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
English title: Documentation for management, operation, maintenance and development of construction works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-08-01)
Supersedes: NS 3456:1989 Alert Withdrawn
Superseded by: SN/TS 3456:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
Referansestandarder TEK - Komplett
Startpakke for byggmestre
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden fastsetter krav til innhold og inndeling av et byggverks FDVU-dokumentasjon. Standarden setter også krav til etablering og utarbeidelse av FDVU-dokumentasjonen, samt vedlikehold av dokumentasjonen, slik at alle nødvendige FDVU-aktiviteter ivaretas på en slik måte at byggverkets intensjon og funksjon opprettholdes gjennom hele byggverkets levetid. FDVU-dokumentasjonen som utarbeides i henhold til denne standarden, er primært ment å omhandle utstyr som tilhører byggverkets faste installasjoner. Annet utstyr, for eksempel produksjonsutstyr, er i utgangspunktet ikke ment å inngå. Hvordan FDVU-dokumentasjonen skal detaljeres, beskrives ikke i standarden
Committee: SN/K 285
Adopted: 2010-08-01
Withdrawn: 2019-03-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.30 - Tekniske aspekter
929 - Startpakke for byggmestre