NS-EN ISO 10456:2007+NA:2010

NOK 955,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Byggematerialer og -produkter - Hygrotermiske egenskaper - Tabulerte dimensjonerende verdier og prosedyrer for bestemmelse av deklarerte og praktiske termiske verdier (ISO 10456:2007)
English title: Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-12-01)
Supersedes: NS-EN ISO 10456:2007 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 10456:2007/AC:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 955,00 (excl. VAT)
NOK 1 193,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.01
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
Committee: SN/K 034
Adopted: 2010-12-01
ICS: 91.100.01 - Bygningsmaterialer generelt
91.120.10 - Varmeisolering