Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000

Standard
NOK 262,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695
Item type: Standard
Language: Norsk
Price:

NOK 262,00 (excl. VAT)
NOK 327,50 (with VAT)

Included in: Samfunnsansvar - Pakke
Product information: Samfunnsansvar - En veiviser til NS-ISO 26000 er et tilleggsprodukt som er skrevet for å inspirere deg og din virksomhet til å ta fatt på arbeidet med samfunnsansvar, slik det er beskrevet i NS-ISO 26000. Den erstatter ikke standarden, men tilfører et nytt element med sitt forslag til fremgangsmåte. Standarden NS-ISO 26000 er en internasjonal standard som gir deg veiledning innenfor området samfunnsansvar. Den tar opp temaer som blant annet prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar, samt integrering og implementering av samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen.
Adopted: