Unstable website

Unfortunately, we are experiencing instability with our website due to problems with our external operating partner. We are working to resolve the issue and apologize for the inconvenience this causes.

 

NS-EN ISO 50001:2011

NOK 652,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)
English title: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-01-01)
Supersedes: NS-EN 16001:2009 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN ISO 50001:2018 Check Published
Number of pages: 28
Price:

NOK 652,00 (excl. VAT)
NOK 815,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 27
NS ICS 27.010
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden angir krav til etablering, iverksetting, vedlikehold og forbedring av et energiledelsessystem. Systemets formål er å gjøre det mulig for organisasjonen å oppnå kontinuerlig forbedring av sin energiytelse, inklusive energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk på en systematisk måte. Denne internasjonale standarden angir krav som gjelder for energianvendelse og energiforbruk, inklusive måling, dokumentasjon og rapportering, design og praksis for anskaffelselse av utstyr, systemer, prosesser og personale som bidrar til energiytelse. Denne internasjonale standarden gjelder alle variabler for energiytelse som kan overvåkes og påvirkes av organisasjonen. Den fastlegger ikke konkrete ytelseskriterier med hensyn til energi. Denne internasjonale standarden har blitt utarbeidet for å brukes på selvstendig grunnlag, men kan tilpasses til eller integreres i andre styringssystemer. Denne internasjonale standarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å sikre at den oppfyller sin fastsatte energipolitikk, og som ønsker å vise dette for andre. Dette kan bekreftes ved egenvurdering og egenerklæring eller ved at energiledelsessystemet sertifiseres av en ekstern organisasjon. Tillegg A til denne internasjonale standarden inneholder også en informativ veiledning i bruk av standarden.
Committee: SN/K 295
Adopted: 2012-01-01
Withdrawn: 2018-11-01
ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer
27.015 - Energieffektivitet. Energisparing generelt
27.010 - Energi- og varmeoverføringsteknikk generelt