NS-ISO 5805:1997

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Mekaniske vibrasjoner og støt - Eksponering av mennesket - Terminologi
English title: Mechanical vibration and shock - Human exposure - Vocabulary
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-11-01)
Supersedes: NS 4926:1984 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13
NS ICS 13.160
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden definerer termer som angår menneskets biodynamikk eller som brukes i spesifikke sammenhenger i andre standarder som omhandler evaluering av eksponering av mennesket for mekaniske vibrasjoner og støt. Den gir standardiserte definisjoner av termer og er et supplement til NS-ISO 2041, men den inneholder ikke generelle termer som man kan finne i ordbøker.
Committee: SN/K 002
Adopted: 2011-11-01
ICS: 13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker