NS-EN 16214-1:2012

NOK 550,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Bærekraftkriterier for produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel til energianvendelser - Prinsipper, kriterier, indikatorer og påvisere - Del 1: Terminologi
English title: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2012-11-01)
Superseded by: NS-EN 16214-1:2012+A1:2019 Check Published
Number of pages: 32
Price:

NOK 550,00 (excl. VAT)
NOK 687,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 01.040.75
NS ICS 27
NS ICS 27.190
NS ICS 75
NS ICS 75.160
NS ICS 75.160.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 032
Adopted: 2012-11-01
Withdrawn: 2020-02-01
ICS: 75.160.40 - Biobrensel
01.040.75 - Petroleumsteknologi og beslektet teknologi (Ordlister)
27.190 - Biologiske kilder og alternative energikilder
75.160.20 - Flytende brennstoffer