NS-EN 81-21:2009+A1:2012

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heiser for transport av personer og varer - Del 21: Nye person- og vareheiser i eksisterende bygninger
English title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2012-11-01)
Supersedes: NS-EN 81-21:2009 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 81-21:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 037
Adopted: 2012-11-01
Withdrawn: 2018-06-01
ICS: 900.01.03 - Kap.3 - Dokumentasjon av produkter
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper