NS-ISO 20121:2012

NOK 1 804,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning
English title: Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-11-01)
Number of pages: 44
Price:

NOK 1 804,00 (excl. VAT)
NOK 2 255,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.01
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS ICS 13
NS ICS 13.020.01
Abstract:

ISO 20121:2012 specifies requirements for an event sustainability management system for any type of event or event-related activity, and provides guidance on conforming to those requirements.

ISO 20121:2012 is applicable to any organization tha

Scope:

Denne internasjonale standarden angir krav til et ledelsessystem for bærekraftige arrangementer for alle typer arrangementer eller aktiviteter knyttet til arrangementer og gir veiledning om hvordan disse kravene skal oppfylles.

Denne internasjonale standarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å

  • etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for bærekraftige arrangementer;
  • sikre at den er i samsvar med sin fastsatte policy for bærekraftig utvikling;
  • vise frivillig tilpasning til denne internasjonale standarden ved hjelp av
    • førstepart (egenpåvisning og egendeklarasjon),
    • andrepart (bekreftelse av samsvar gitt av parter som har en nærhet til organisasjonen, for eksempel kunder, eller av andre personer på deres vegne) eller
    • en uavhengig tredjepart (for eksempel et sertifiseringsorgan).

Denne internasjonale standarden har blitt utarbeidet for å håndtere styringen av forbedret bærekraft gjennom hele styringssyklusen for et arrangement.

Ytterligere veiledning og informasjon gis i tilleggene for å støtte gjennomføringen av standarden.

Adopted: 2012-11-01
ICS: 03.080.01 - Tjenester generelt
03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt
13.020.01 - Miljøvern generelt