NS-EN 1504-9:2008+NA:2013

NOK 779,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner - Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar - Del 9: Allmenne regler for bruk av produkter og systemer
English title: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 9: General principles for the use of products and systems
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-01-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 779,00 (excl. VAT)
NOK 973,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 007
Adopted: 2013-01-01
ICS: 91.080.40 - Betongkonstruksjoner