Byggblankett 3426 B:2011

eBlankett
NOK 345,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
English title: Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: (2011-07-01)
Superseded by: Byggblankett 3426 B:2018 Alert Withdrawn
Price:

NOK 345,00 (excl. VAT)
NOK 431,25 (with VAT)

Product information: Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Adopted: 2011-07-01
Withdrawn: 2018-04-17