NS 3700:2013

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
English title: Criteria for passive houses and low energy buildings - Residential buildings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-05-01)
Supersedes: NS 3700:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 91.040.30
Startpakke for byggmestre
Product information: NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og lavenergbygninger. Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder. NS 3700 setter minstekrav til energibehov til oppvarming, beregningskriterier og minstekrav til bygningsdeler og installasjoner. Dette er kriterier som kan brukes for prosjektering, sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som passivhus eller lavenergihus.
Scope: Standarden stiller krav til boligbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031 med standardiserte inndata. Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for boligbygninger. Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger: – passivhus; – lavenergibygning klasse 1; – lavenergibygning klasse 2. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en del av en flerfunksjonsbygning. Standarden gjelder både for nye boligbygninger og oppgradering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard. Standarden kan brukes til å – vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger; – stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger; – stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031.
Committee: SN/K 034
Adopted: 2013-05-01
ICS: 91.040.30 - Bolighus
91.120.10 - Varmeisolering
929 - Startpakke for byggmestre