NS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013

NOK 1 980,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner
English title: Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-07-01)
Supersedes: NS-EN 1996-1-1:2005+NA:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 124
Price:

NOK 1 980,00 (excl. VAT)
NOK 2 475,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.30
Eurokode 6
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 6 - Papir
Committee: SN/K 064
Adopted: 2013-07-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.30 - Murverk
911.06 - Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner