NS 3457-3:2013

NOK 635,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper
English title: Classification of construction works - Part 3: Building types
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-11-01)
Supersedes: NS 3457:1995 Alert Withdrawn
Number of pages: 28
Price:

NOK 635,00 (excl. VAT)
NOK 793,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

Standarden kan brukes i forbindelse med analyser og kalkyler av prosjektkostnader og livsløpskostnader, arealanalyser, registrering av brukserfaring og skader på bygninger, dokumentstyring, byggesaksbehandling, statistikk, markedsoversikter og ved beskatning.

NS 3457-3 er første skritt på veien til å bygge opp ett samlet norsk system for organisering av informasjon om bygg, anlegg og eiendom. Systemet vil bygge på "ISO 12006-2 Organisering av informasjon om konstruksjonsarbeider - Del 2: Rammeverk for klassifisering av informasjon." Dette systemet vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Adopted: 2013-11-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter