NS 6425:2015

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
English title: Requirements and recommendations for the provision of operation and maintenance services for buildings and property
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-08-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav og anbefalinger for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester for bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) i både offentlig og privat sektor, ved interne og eksterne leveranser. Denne standarden inneholder krav og anbefalinger for tilbudsprosessen og omfatter  tilbudsinnbydelsen;  prosedyre og vilkår for levering av tilbud og oppstart;  system for evaluering av tilbud;  krav til leverandøren;  leveransens omfang og ytelse;  evaluering av tilbud;  avtale om byggdriftstjenester.
Committee: SN/K 349
Adopted: 2015-08-01
ICS: 91.060.01 - Bygningsdeler generelt