SN-ISO/TR 14069:2013

NOK 1 510,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Klimagasser - Kvantifisering og rapportering av utslipp av klimagasser for organisasjoner - Veiledning i bruk av NS-EN ISO 14064-1
English title: Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-06-11)
Number of pages: 92
Price:

NOK 1 510,00 (excl. VAT)
NOK 1 887,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.40
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 127
Adopted: 2015-06-11
ICS: 13.020.40 - Forurensing, bekjempelse av forurensing og miljøbevarende tiltak