NS 3510:2015

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Sikkerhetsruter i byggverk - Krav til prosjektering og klasser for ulike bruksområder
English title: Safety glass in construction works - Requirements for design and classes in various application areas
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-11-01)
Supersedes: NS 3510:2006 Alert Withdrawn
NS 3510.E:2006 Alert Withdrawn
Number of pages: 52
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 81
NS ICS 81.040
NS ICS 81.040.20
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

NS 3510 angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven, og standarden angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket. Standarden NS 3510:2015 er en revisjon av NS 3510:2006.

Eksempler på brukstilfeller hvor verktøy basert på denne standarden anbefales brukt, er:

  • Prosjektering av byggverk, arkitekt og rådg.ing.
  • Byggebeskrivelse
  • Produktutvikling
  • Byggevareproduksjon
Scope: Denne standarden gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk. Standarden angir krav til personsikkerhetsruter og klasser for ulike bruksområder i byggverk. Tillegg A (normativt) inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Krav til kontrastmerking av glassfelt der det kan være fare for sammenstøt, er omhandlet i NS 11001 Universell utforming av byggverk – Del 1 og 2. Standarden gir anbefalinger for bruk av trygghetsruter avhengig av anvendelsesområde. Det stilles særskilte krav til bygningsglass brukt i forbindelse med heiser i bygninger. Disse kravene er gitt i henhold til direktiv 95/16/EF(Heisdirektivet) i NS-EN 81-1 og NS-EN 81-2, og er ikke tatt med i denne standarden.
Committee: SN/K 228
Adopted: 2015-11-01
ICS: 81.040.20 - Bygningsglass
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk