NS-EN 15628:2014

NOK 846,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
English title: Maintenance - Qualification of maintenance personnel
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-11-01)
Supersedes: CEN/TR 15628:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 36
Price:

NOK 846,00 (excl. VAT)
NOK 1 057,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.10
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne europeiske standarden angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur og produksjonssystemer. I denne europeiske standarden omfattes vedlikehold av fabrikk/verk og bygninger når det gjelder tekniske sider ved tjenesten. Denne europeiske standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell. Denne europeiske standarden dekker følgende yrkesutøvere i vedlikeholdsorganisasjonen: – vedlikeholdstekniker; – vedlikeholdsformannNM1 og vedlikeholdsingeniør; – vedlikeholdsleder (ansvarlig for vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste). Denne europeiske standarden angir ikke verifikasjonskriterier eller krav til spesialisert opplæring av personell som har sammenheng med en spesifikk handelssektor. MERKNAD Spesialisering og fag avhenger av opplæringen som gjennomføres innenfor den relevante sektoren.
Committee: SN/K 226
Adopted: 2014-11-01
ICS: 03.080.10 - Industritjenester
03.100.30 - Personalledelse