NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016

NOK 1 700,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
English title: Eurocode: Basis of structural design
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-05-01)
Supersedes: NS-EN 1990:2002+NA:2008 Alert Withdrawn
NS-EN 1990:2002/A1:2005/AC:2008 Alert Withdrawn
NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 128
Price:

NOK 1 700,00 (excl. VAT)
NOK 2 125,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
Eurokode 0 + 1
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 0 + 1 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 064
Adopted: 2016-05-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner