NS 8360:2015/AC:2016

NOK 0,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Rettelsesblad AC - BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk
English title: Corrigendum AC - BIM objects - Naming, type encoding and properties for BIM objects and object libraries for construction works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-09-01)
Number of pages: 8
Price:

NOK 0,00 (excl. VAT)
NOK 0,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden gir en spesifikasjon av BIM objekttyper og støtter både generiske og produktspesifikke objekttyper, og standardiserer bruken av IFC og bSDD (buildingSMART dataordbok) til utveksling av objektinformasjon. Standarden omfatter utveksling av BIM-objekter på åpne formater.
Committee: SN/K 529
Adopted: 2016-09-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter