NS-ISO 55000:2014

NOK 1 852,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi
English title: Asset management - Overview, principles and terminology
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-03-01)
Number of pages: 28
Price:

NOK 1 852,00 (excl. VAT)
NOK 2 315,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.03
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden gir en oversikt over forvaltning av anlegg og verdier, prinsipper og terminologi og den forventede nytten av å ta i bruk forvaltning av anlegg og verdier. Denne internasjonale standarden kan anvendes på alle typer anlegg og verdier og av alle organisasjoner uansett type og størrelse. MERKNAD 1 Denne internasjonale standarden er ment brukt særlig for forvaltning av fysiske anlegg og verdier, men kan også brukes for andre typer anlegg og verdier. MERKNAD 2 Denne internasjonale standarden gir ikke økonomisk, regnskapsmessig eller teknisk veiledning for forvaltning av bestemte typer anlegg og verdier. MERKNAD 3 I NS ISO 55001, NS ISO 55002 og denne internasjonale standarden brukes termen “system for forvaltning av anlegg og verdier” for å vise til et ledelsessystem for forvaltning av anlegg og verdier.
Adopted: 2014-03-01
ICS: 01.040.03 - Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport (Ordlister)
03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt