NS-EN 303-4:1999

NOK 893,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Varmekjeler - Del 4: Varmekjeler med viftebrennere - Spesielle krav for varmekjeler som har oljebrenner med vifte, en varmeavgivelse på opptil 70 kW og et største driftstrykk på 3 bar - Terminologi, spesielle krav, prøving og merking
English title: Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (1999-06-16)
Number of pages: 32
Price:

NOK 893,00 (excl. VAT)
NOK 1 116,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden får anvendelse på varmekjeler med viftebrennere og en nominell varmeavgivelse på opptil 70 kW. De betjenes enten med undertrykk (kjeler med naturlig trekk) eller med overtrykk (trykksatt kjele) i forbrenningskammeret i samsvar med produsentens anvisninger. Denne standarden angir nødvendig terminologi, krav til materialer og prøving av dem og krav til merking av varmekjeler. Kjelene er egnet for åpne ventilerte systemer med et største tillatt trykk på opptil 1 bar (trykk-klasse 1) og åpne og lukkede vannsystemer med et største tillatt trykk på opptil 3 bar (trykk-klasse 2). Kjelene kan betjenes med enten konvensjonelle røykkanaler eller med skorsteiner med utslipp i lav høyde som angitt av kjeleprodusenten. Kjelene skal leveres som tilpassede enheter med fabrikkmonterte brennere for parafin eller gassolje. Ved bruk av avtrekkskanal for røykgassutslipp i lav høyde kan bare parafin brukes (se tillegg B). Kravene i denne standarden gjelder for varmekjeler som er prøvd på en godkjent prøvingsrigg i samsvar med NS EN 304 og tillegg B i denne standarden. Kjeler i samsvar med denne standarden er dimensjonert for oppvarming av sentralvarmeinstallasjoner der vann brukes som varmebærer, og der temperaturen er begrenset til 95 °C under normale driftsforhold. For kjeler med en innebygd eller tilknyttet vannvarmer (varmelagrings- eller gjennomstrømningsbasert vannvarmer/varmeveksler) gjelder denne standarden bare delene av vannvarmeren som utsettes for de samme driftsforholdene som varmekjelen (oppvarmingsdelen). Denne standarden gjelder ikke for gasskjeler med brennere med naturlig trekk, kjeler for fast brensel, olje- eller gassfyrte kondensasjonskjeler, kjeler med oljedampbrennere og lavtemperaturkjeler. For disse kjelene stilles ytterligere krav. MERKNAD Lavtemperaturkjeler er kjeler som betjenes ved en variabel temperatur (for vann) på opptil 40 °C eller mindre, eller kjeler der temperaturen ikke kan stilles høyere enn 55 °C.
Committee: SN/K 039
Adopted: 1999-06-16
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
91.140.10 - Sentralvarmeanlegg