NS 9433:2017

Standard
NOK 460,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster
English title: Turbidity survey of measures in water bodies
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-02-01)
Number of pages: 16
Price:

NOK 460,00 (excl. VAT)
NOK 575,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.60
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav og retningslinjer for den som utfører eller bestiller turbiditetsmålinger for å kartlegge partikkelspredning ved tiltak i sjøvann, brakkvann og ferskvann. Standarden omfatter: – planlegging; – innsamling av bakgrunnsinformasjon; – bestemmelse av referanseverdier, bakgrunnsverdier og alarmgrenser; – målesystem, utstyr og rapportering.
Committee: SN/K 126
Adopted: 2017-02-01
ICS: 13.060.60 - Undersøkelse av vannets fysiske egenskaper