NS 3420-A:2009/AC:2017

NOK 0,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Rettelsesblad AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
English title: Corrigendum AC - Specification texts for building, construction and installations - Part A: Preliminaries and General Provisions
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-02-01)
Supersedes: NS 3420-A:2009/AC:2016 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3420-A:2019 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 0,00 (excl. VAT)
NOK 0,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Tømrer
NS 3420 Samling - Elektro
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne delen av NS 3420 omfatter etablering, drift og avvikling av en bygge- eller anleggsplass. I begrepet etablering ligger forsikringer, sikkerhetsstillelse, planlegging og tilrigging, mens det i begrepet avvikling ligger eventuelle avsluttende arbeider, nedrigging og avsluttende dokumentasjon. Provisoriske kvalitetssikrende tiltak i byggeperioden, slik som tetting, byggrenhold, oppvarming og avfukting av det som skal bygges dekkes også av denne delen av NS 3420.
Committee: SN/K 410
Adopted: 2017-02-01
Withdrawn: 2019-12-01
ICS: 901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.02 - NS 3420 Standardsamling Tømrerarbeider
901.03 - NS 3420 Standardsamling Elektro
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt