NEK 400:2014/AC1:2017

NOK 0,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
English title: Corrigendum - Electrical low voltage installations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 5.0 (2017-06-01)
Superseded by: NEK 400:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 8
Price:

NOK 0,00 (excl. VAT)
NOK 0,00 (with VAT)

Scope: NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevare- forordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil tre i kraft 1. juli 2017. Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.
Committee: NEK/NK64
Adopted: 2017-06-01
Withdrawn: 2018-05-29