NS 3420/Veiledning

NOK 787,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017
English title: Guide to specification in accordance with NS 3420 - P-773:2017
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-08-22)
Number of pages: 40
Price:

NOK 787,00 (excl. VAT)
NOK 983,75 (with VAT)

Product information: Denne veiledningen skal gi støtte ved utarbeidelse av beskrivelser med bruk av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Slike beskrivelser inngår i konkurransegrunnlag for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygge- og anleggsarbeid og angir ytelsene oppdragergiveren ønsker tilbud på. I denne veiledningen er gyldige standarder per 1. februar 2017 lagt til grunn.
Committee: SN/K 401
Adopted: 2017-08-22