NS 8176:2017

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vibrasjoner og støt — Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
English title: Vibration and shock — Measurement of vibration in buildings from land-based transport, vibration classification and guidance to evaluation of effects on human beings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-12-01)
Supersedes: NS 8176:2005 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
NS ICS 91.120.25
NS ICS 13
NS ICS 13.160
Referansestandarder TEK - Komplett
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: Utgaven fra 2005 gjelder fortsatt etter byggteknisk forskrift, TEK 17, og kan kjøpes kjøpes av Standard Online. Klikk på lenken over ved "Erstatter".
Scope: Dette dokumentet spesifiserer en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel og gir kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger. Dokumentet fastsetter fire vibrasjonsklasser, A til D, basert på kriterier for vurdering av vibrasjoner i boliger etter metoden som er beskrevet i dette dokumentet. Dokumentet gjelder ikke vibrasjonskilder i tilknytning til bygge- og anleggsvirksomhet, industrivirksomhet, sprengninger og lignende, men det gjelder for trafikk til og fra bygge- og anleggsplasser. Dokumentet gjelder ikke for vurdering av skader på byggverk og konstruksjoner på grunn av vibrasjoner. Dette dekkes av NS 8141 [2]. Dette dokumentet gir også informasjon om intervaller for grenseverdier for kontorer og enkelte andre bygninger enn boliger der vibrasjoner fra samferdsel kan påvirke mennesker i en arbeidssituasjon eller i aktivitet.
Committee: SN/K 365
Adopted: 2017-12-01
ICS: 91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker
900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk