NS 9434:2017

Standard
NOK 460,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell (Mytilus spp.) - Innsamling av utplasserte eller stedegne skjell og prøvebehandling
English title: Water quality - Monitoring of environmental contaminants in blue mussel (Mytilus spp.) - Collection of caged or native mussels and sample treatment
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-12-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 460,00 (excl. VAT)
NOK 575,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.50
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav og retningslinjer for bruk av stedegne og utplasserte blåskjell til overvåking av miljøgifter. Standarden omfatter:  utforming av overvåkingsprogram;  innhenting av skjell for utplassering;  utplassering av skjell;  innsamling av utplasserte og stedegne skjell;  prøvetakingsutstyr;  transport, behandling og organisering av prøvemateriale;  rapportering. Behandling og organisering av prøvetatt materiale omfatter transport frem til prøveopparbeiding, åpning av skjellene, uttak av bløtdeler, fordeling av prøvematerialet i replikater og lagring. Standarden omfatter ikke kjemisk analyse av blåskjellene for de enkelte miljøgiftene eller preparering av prøvene for andre typer analyser.
Committee: SN/K 565
Adopted: 2017-12-01
ICS: 13.060.50 - Undersøkelse av kjemikaler i vann