NS-EN ISO/IEC 17025:2017

Standard
NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse (ISO/IEC 17025:2017)
English title: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2018-01-01)
Supersedes: NS-EN ISO/IEC 17025:2005 Alert Withdrawn
NS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006 Alert Withdrawn
prNS-ISO/IEC FDIS 17025 Alert Withdrawn
Number of pages: 44
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.20
NS ICS 03
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 205
Adopted: 2018-01-01
ICS: 03.120.20 - Produkt- og bedriftsertifisering. Bedømmelse av overenstemmelse