NS 11035:2018

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel
English title: Universal design - Services - Equal access to retail trade services
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-01-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.100.20
NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.100
Scope: Standarden angir krav til hvordan detaljhandel skal utformes for å sikre likeverdig tilgang. Detaljhandel omfatter i denne standarden krav til butikklokaler, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, netthandel, nettsider og mobilapplikasjoner. Standarden omfatter også krav til personlig tjenesteutøvelse og til virksomhetenes rutiner og prosesser for å sikre at tjenestene er tilgjengelige og brukbare for alle. Standarden omfatter ikke personlige hjelpemidler, utover grensesnittet mot disse. Hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for eksempel teleslynge i lokalene, er omfattet.
Committee: SN/K 531
Adopted: 2018-01-01
ICS: 03.080 - Tjenester
03.100.20 - Handel. Handelsfunksjoner. Markedsføring