Byggblankett 3429 A:2018

eBlankett
NOK 300,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig.
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: (2018-04-17)
Supersedes: Byggblankett 3429 A:2011 Alert Withdrawn
Superseded by: Byggblankett 3429 A:2019 Check Published
Price:

NOK 300,00 (excl. VAT)
NOK 375,00 (with VAT)

Product information: Byggblankett 3429 A skal brukes når en forbruker erverver rett til en tomt, ved kjøp eller tomtefeste, med klausul at selger eller bortfester av tomten senere skal oppføre en bolig eller fritidsbolig på tomten. Denne kontrakten skal også brukes selv om overføringen av retten til tomten blir overført fra tredjemann, under forutsetning av at den entreprenøren som senere skal utføre byggearbeidene på tomten hadde rett til å disponere over tomten ved kontraktsinngåelsen. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Adopted: 2018-04-17
Withdrawn: 2019-01-04