Byggblankett 3426 B:2018

eBlankett
NOK 345,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig.
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: (2018-04-17)
Supersedes: Byggblankett 3426 B:2011 Alert Withdrawn
Superseded by: Byggblankett 3426 B:2019 Check Published
Price:

NOK 345,00 (excl. VAT)
NOK 431,25 (with VAT)

Product information: Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Adopted: 2018-04-17
Withdrawn: 2019-01-04