NEK 400:2018

NOK 1 495,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
English title: Electrical low voltage installations
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 6.0(2)
Supersedes: NEK 400:2014 Alert Withdrawn
NEK 400:2014/AC1:2017 Alert Withdrawn
Superseded by: NEK 400:2022 Check Published
Number of pages: 512
Price:

NOK 1 495,00 (excl. VAT)
NOK 1 868,75 (with VAT)

Product information:

Opplag 2 (2018-11-15)

Denne versjonen av NEK 400:2018 inneholder mindre korreksjoner som ikke endrer det tekniske innholdet i standarden.

Scope: NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde. NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon. NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.
Committee: NEK/NK64
Adopted:
Withdrawn: 2022-05-31
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt