NEK 400:2018

Vare
NOK 1 495,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Check Published
Norwegian title: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 6.0 (2018-05-23)
Supersedes: NEK 400:2014 Alert Withdrawn
Number of pages: 512
Price:

NOK 1 495,00 (excl. VAT)
NOK 1 868,75 (with VAT)

Product information:

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

NB! Denne trykkede versjonen av NEK 400:2018 inneholder noen skrivefeil som ikke endrer det tekniske innholdet i standarden. NEK har utgitt et korrigendum til standarden, som kan lastes ned gratis ved å klikke på produktet i feltet "Tilhørende dokument" oppe til høyre i dette bildet

Committee: NEK/NK64
Adopted: 2018-05-23