NEK 320:2018

Standard
NOK 2 293,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Lynvernanlegg - Risikovurdering, planlegging og installasjon
English title: Protection against lightning -Risk management, planning and installation
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1.0 (2018-07-01)
Number of pages: 398
Price:

NOK 2 293,00 (excl. VAT)
NOK 2 866,25 (with VAT)

Scope: NEK 320 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg. Vær oppmerksom på at innholdet er på engelsk, med unntak av et kort norsk forord. NEK har redigert sammen de fire delstandardene på en brukervennlig måte. Sider som ikke går direkte på standardseriens kjerne er sløyfet, de europeiske endringene er redigert inn, felles innholdsfortegnelse og felles sidenummerering er etablert. Målet er å skape en normsamling som er godt egnet for brukermiljøene. NEK 320 er også en nyttig henvisning for bygningsforvaltere som ønsker kvalitative vurderinger innen ovennevnte tema.
Committee: NEK/NK81
Adopted: 2018-07-01
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt